Εξετάσεις για νέους κυνηγούς

Στις 6 και στις 20 Δεκεμβρίου 2023 στις 9.30 στα γραφεία της Διεύθυνσης Δασών θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις για την απόκτηση άδειας κυνηγών