Η έκδοση και ανανέωση της ειδικής κάρτας στάθμευσης μονίμων κατοίκων

Έως τις 27 Ιανουαρίου 2017 έχουν προθεσμία έκδοσης ή ανανέωσης της ειδικής κάρτας στάθμευσης μονίμων κατοίκων περιμετρικά του δημοτικού κήπου δεξιά και αριστερά των οδών Πολυτεχνείου και Δημοκρατίας, καθώς και στην οδό Καρπασίας, όπως έγινε γνωστό από τον δήμο Χίου.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο 22713 51623.