Θέση στάθμευσης στην υγειά μας

Κι επειδή μιλάμε σήμερα για τις απαγορευτικές της στάθμευσης πινακίδες και για πινακίδες επί πινακίδων που εξαφανίζονται μετά την… αποκάλυψή τους να το συνεχίσουμε το θέμα, καθότι φαίνεται να έχει ενδιαφέρον για τους συμπολίτες μας.

Σε μια πόλη, όπως η Χίος, όπου οι δρόμοι είναι στενοί και οι θέσεις στάθμευσης περιορισμένες, η δημοτική επιτροπή βρίσκει τον τρόπο να κάνει εξαιρέσεις, όπως αυτή που ακολουθεί:

Φαρμακοποιός στο κέντρο της πόλης αιτήθηκε θέση στάθμευσης περιορισμένης χρονικής διάρκειας μπροστά από το φαρμακείο της, η επιτροπή κυκλοφορίας απέρριψε το αίτημα κατά πλειοψηφία, ενώ η δημοτική επιτροπή το έκανε δεκτό (στάθμευση για 10 λεπτά) εισηγούμενη σχετικά προς έγκριση από το δημοτικό συμβούλιο.

Τώρα, βέβαια, με ποιά λογική το φαρμακείο (το συγκεκριμένο) δικαιούται θέση στάθμευσης και δεν δικαιούνται το πρατήριο άρτου, το κρεοπωλείο, το οβελιστήριο κ.λπ. κάποιος πρέπει να το εξηγήσει.