Η λαθροχειρία απέτυχε, πάμε με συναινετικές διαδικασίες

Πρόσκληση απευθύνει η δημοτική παράταξη Δίκτυο Πολιτών Χίου να ακολουθήσουν οι παρατάξεις που επιχείρησαν την λαθροχειρία, στο συμβούλιο της 26ης Σεπτεμβρίου 2019, την συναινετική διαδικασία με αναλογική εκπροσώπηση στις διοικήσεις των φορέων του δήμου Χίου.

Αναλυτικά, αναφέρει τα εξής:

«Η αρχή της πλειοψηφίας είναι θεμελιώδης για την λήψη αποφάσεων στην δημοκρατία . Όποιοι επιχειρούν στην πράξη μια διαφορετική ερμηνεία αυτής της αρχής πρέπει να επανεξετάσουν την σχέση που έχουν με την δημοκρατία.

Στην τελευταία του συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο, προασπίζοντας αυτή την θεμελιώδη αρχή, απέρριψε την λογική μετατροπής της μειοψηφίας σε πλειοψηφία, έτσι όπως αυτή επιχειρήθηκε από τις παρατάξεις των κ.κ. Κάρμαντζη και Καραβασίλη, για την εκλογή διοικήσεων των νομικών προσώπων του δήμου. Κατά την συνεδρίαση εκφράστηκαν και βρέθηκαν αντιμέτωπες η λογική της συγκεντρωτικής και αυταρχικής διοίκησης του δήμου με εκείνη του γόνιμου διαλόγου και της δημοκρατίας.

Στην συντριπτική πλειοψηφία των δήμων της χώρας έχουν ήδη εγκατασταθεί διοικήσεις με συναίνεση των παρατάξεων, και αναλογική εκπροσώπηση. Καλούμε τις παρατάξεις που επιχείρησαν την λαθροχειρία να υιοθετήσουν αυτήν την πρακτική και να εγκαταλείψουν τις υποσχέσεις των πολιτικών και ιδεολογικών τους πατρώνων. Ο χρόνος κυλάει και το μέλλον δεν θα μας περιμένει».

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια