Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του Λιβάνειου 2ου Γυμνασίου Λυκείου Χίου

Προσοχή και εγρήγορση χρειάζεται για τους οδηγούς και ενημέρωση σχετικά με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τις απαγορεύσεις που θα ισχύσουν για την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών στο 2ο Γυμνάσιο και Λύκειο Χίου.

Θα πραγματοποιηθεί ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ των οχημάτων και ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ αυτών σε τμήματα των οδών περιμετρικά των σχολείων, ήτοι Ανδρέα Μεσολογγίτη, Παστρικάκη και Ρίτσου την Παρασκευή25 Σεπτεμβρίου 2020 που θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες.

Επίσημαίνεται ότι τα επιβατικά οχήματα και μηχανάκια, που σταθμεύουν επί της οδού Ανδρέα Μεσολογγίτη, Παστρικάκη και Ρίτσου θα πρέπει να απομακρυνθούν και να κυκλοφορούν σύμφωνα με τις υποδείξεις και τις σημάνσεις επί τόπου για όλη τη διάρκεια διενέργειας των εργασιών, για να μπορέσει να διεξαχθεί ομαλά η κατασκευή του έργου.

Παρακαλούνται οι πεζοί και οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα σημεία που θα εκτελούνται οι εργασίες. Επίσης να ακολουθούν τις υποδείξεις του προσωπικού που απασχολείται στο έργο και τις προσωρινές πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης, καθώς και τις προσωρινές σημάνσεις κυκλοφοριακής ρύθμισης.