Να καταβληθούν τα δεδουλευμένα, στους έξι απολυθέντες του ΠΕΔΥ