Νέα καταληκτική ημερομηνία για αιτήσεις μεταβίβασης δικαιωμάτων 2016

Παρατείνεται έως την Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016, η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων μεταβίβασης δικαιωμάτων έτους 2016, σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ευάγγελος Αποστόλου.

Πρόκειται, επισημαίνει το Υπουργείο, «για τη δεύτερη και τελευταία παράταση που δίνεται στην υποβολή των αιτήσεων μεταβίβασης έτους 2016, λαμβάνοντας υπόψη τον αυξημένο αριθμό  των αιτήσεων μεταβίβασης 2016 και έχοντας επίγνωση του λιγοστού χρόνου,  τον οποίο είχαν στη διάθεση τους τόσο οι γεωργοί όσο και οι φορείς υποβοήθησης υποβολής της ΕΑΕ 2016  μετά την ανακοίνωση των οριστικών δικαιωμάτων».

Για την πλήρη ενημέρωση των γεωργών και των φορέων υποβοήθησης υποβολής της ΕΑΕ 2016 το Υπουργείο στην ανακοίνωσή του επισημαίνει τα ακόλουθα:

α) Η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας δεν αφορά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης 2016, η οποία εκπνέει την Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2016.

  • Όσοι γεωργοί υποβάλλουν εμπρόθεσμα, ως 15/6/2016 την ενιαία αίτηση ενίσχυσης, έχουν επιπλέον χρονικό περιθώριο 15 ημερών να συλλέξουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εκάστοτε αίτηση μεταβίβασης και να υποβάλλουν μία πλήρη αίτηση.
  • Όσοι γεωργοί υποβάλλουν ή τροποποιήσουν μετά την 15/6/2016 και ως 11/7/2015 την ενιαία αίτηση ενίσχυσης, για το οποίο δίνεται η δυνατότητα από το ενωσιακό και εθνικό πλαίσιο, επιβαρύνονται με μείωση 1% για κάθε ημέρα καθυστέρησης, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης μεταβίβασης.

β) Η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων μεταβίβασης δεν επηρεάζει την ημερομηνία, κατά την οποία ο γεωργός θα πρέπει να αποδεικνύει πως έχει στην κατοχή του τα αγροτεμάχια για το έτος 2016, ήτοι 31/5/2016. Συνεπώς με βάση την έκταση που κατέχει ο δικαιούχος στις 31/5/2016 θα γίνει η ενεργοποίηση και η πληρωμή των δικαιωμάτων ενίσχυσης του έτους 2016.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια