Παρατείνεται η ισχύς των καρτών στάθμευσης

Μέχρι το τέλος του χρόνου, με απόφαση δημάρχου παρατείνεται η ισχύς των ειδικών καρτών στάθμευσης των περιοίκων του κέντρου της πόλης.