Ποσό 81.600 ευρώ για την αντιμετώπιση προβλημάτων στο οδικό δίκτυο της Χίου

Την διάθεση ποσού 81.600 ευρώ για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από φυσικές καταστάσεις στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο του νομού Χίου, προβλέπει η απόφαση που υπέγραψε η περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κα Χριστιάνα Καλογήρου.

Οι επεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου αφορούν αφενός εργασίες πρόληψης και αφετέρου εργασίες για την αποκατάσταση των προβλημάτων που θα προκύψουν από φυσικά καιρικά φαινόμενα ειδικά κατά τους χειμερινούς μήνες, όπως:

– Άρση τοπικών καταπτώσεων κάθε είδους εδαφών και στήριξη πρανών.

– Καθαρισμός τάφρων για τη διευθέτηση των όμβριων υδάτων.

– Καθαρισμός αγωγών ομβρίων υδάτων.

– Καθαρισμός οδοστρώματος – αποκατάσταση βατότητας οδών από χιονοπτώσεις.

– Καθαρισμός οδικού δικτύου από αδρανή υλικά προς αποφυγή ατυχημάτων.

Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και η επίβλεψή του θα πραγματοποιηθεί από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Χίου.