Ποσό 844.200 ευρώ για μισθώσεις εκτάσεων στα ΚΥΤ Κω και Λέρου έως το 2025

Ένα ακόμα βήμα προχώρησε το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για την μίσθωση ιδιωτικών εκτάσεων στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης Κω και Λέρου, δυο ημέρες μετά την ανάθεση σε πιστοποιημένο εκτιμητή του έργου εκτίμησης της μισθωτικής αξίας ακινήτων στις υπόψη περιοχές (καθώς και σε Σάμο, Λέσβο και Χίο).

Πριν ακόμα ξεκινήσει το έργο των εκτιμήσεων, το Υπουργείο με σημερινές (Πέμπτη 14 Μαΐου 2020) αποφάσεις του γενικού γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής κ. Πάτροκλου Γεωργιάδη προεγκρίνει την ανάληψη της σχετικής πολυετούς οικονομικής υποχρέωσης και συγκεκριμένα για τα οικονομικά έτη 2021, 2022, 2023, 2024 και 2025, συνολικού ποσού 756.000 ευρώ.

Για τις εκτάσεις στο ΚΥΤ της Κω το σχετικό ποσό ανέρχεται σε 540.000 ευρώ, ήτοι 108.000 ευρώ ετησίως, ενώ για την Λέρο στο ποσό των 216.000 ευρώ, ήτοι 43.200 ευρώ ετησίως.

Επιπλέον, με άλλες δύο αποφάσεις του κ. Γεωργιάδη δεσμεύονται πιστώσεις συνολικού ποσού 88.200 ευρώ για τον ίδιο σκοπό για την περίοδο από 1η Ιουνίου έως 31η Δεκεμβρίου 2020 (25.200 ευρώ για την Λέρο και 63.000 ευρώ για την Κω).

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια