Προσλήψεις πέντε εργαζομένων από το Νομικό Πρόσωπο του δήμου Χίου

Την προκήρυξη για την πρόσληψη πέντε εργαζομένων, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, ανακοίνωσε την Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2015, το Νομικό Πρόσωπο του δήμου Χίου στην ιστοσελίδα του δήμου.

Συγκεκριμένα, οι προσλήψεις αφορούν δύο βρεφονηπιοκόμους τεχνολογικής εκπαίδευσης και τρεις εργαζόμενους καθαριότητας υποχρεωτικής εκπαίδευσης, με συμβάσεις οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου 2016, µε δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράµµατος.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών, ενώ προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των µονάδων που συγκεντρώνουν, οι µόνιµοι κάτοικοι του δήµου Χίου.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων εκ μέρους των ενδιαφερομένων λήγει δέκα ημέρες μετά την δημοσίευσή της.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Νομικού Προσώπου του δήμου Χίου (Μιχάλων 7, τηλ. 22710 21057).