Άρχισε η υποβολή αιτήσεων για το βοήθημα των 1000 ευρώ σε πολύτεκνες αγρότισσες

Ξεκίνησε την Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2015 και θα συνεχισθεί έως τις 4 Δεκεμβρίου 2015, η υποβολή αιτήσεων, για το πρόγραμμα παροχής χρηματικού βοηθήματος 1000 ευρώ σε 1500 πολύτεκνες αγρότισσες, του λογαριασμού Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ.

Η υποβολή των αιτήσεων από τους δικαιούχους γίνεται ηλεκτρονικά σε οποιοδήποτε ΚΕΠ.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται σε αγρότισσες πολύτεκνες ασφαλισμένες στον κλάδο κύριας ασφάλισης, ασφαλιστικά ενήμερες (ή ενταγμένες σε ρύθμιση καταβολής των ασφαλιστικών οφειλών και τηρούν τους όρους της ρύθμισης) ή αγρότισσες πολύτεκνες συνταξιούχους του ΟΓΑ, που έχουν γεννήσει τουλάχιστον 4 τέκνα, τα οποία είναι άγαμα, ηλικίας μέχρι 18 ετών ή μέχρι 24 ετών εφόσον σπουδάζουν στην Ελλάδα στην ανώτατη ή ανώτερη εκπαίδευση ή σε ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ) ή είναι ανίκανα για εργασία σε ποσοστό 67% και άνω, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα πρέπει να είναι δικαιούχοι περίθαλψης ΟΓΑ με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα. Στις 1.500 πολύτεκνες αγρότισσες που έχουν τις ανωτέρω προϋποθέσεις θα καταβληθεί χρηματικό ποσό 1.000 ευρώ.

Η διοίκηση του ΟΓΑ σε ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι σε περίπτωση που οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα ξεπεράσουν τις 1.500, θα διεξαχθεί ηλεκτρονική κλήρωση. Προτεραιότητα στην κλήρωση έχουν οι πολύτεκνες μητέρες, οι οποίες δεν κληρώθηκαν στο πρόγραμμα του προηγούμενου έτους.

Για πληροφορίες σχετικά με τους δικαιούχους, τη διαδικασία, τα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία για το πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΟΓΑ www.oga.gr (προγράμματα Αγροτικής Εστίας) ή να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα 213 1519233, 213 1519310 του κλάδου Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ.