Στην ΕΤΑΧ το πρώτο δειλό και ημιτελές βήμα συνεργασίας των παρατάξεων

Μια πρώτη προσέγγιση στην συνεργασία όλων των δημοτικών παρατάξεων έγινε στην γενική συνέλευση της Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης Χίου (ΕΤΑΧ) Α.Ε., την Τεταρτη 17 Ιουνίου 2020, με την αναλογική τους εκπροσώπηση στο νέο διοικητικό συμβούλιο.

Βέβαια, δεν ανταποκρίθηκαν όλοι κι έτσι εκτός του νέου Δ.Σ. έμειναν η Λαϊκή Συσπείρωση και η Χιακή Συμπολιτεία κι έτσι η παράταξη της δημοτικής αρχής, η Σύμπραξη Δημιουργίας, πήρε την μερίδα του λέοντος με τρία μέλη στο συμβούλιο.

Συγκεκριμένα, μετέχουν στο Δ.Σ. οι κ.κ. Παναγιώτης Αναγνώστου, Κώστας Βεργίνας και Γιάννης Ξενάκης (Σύμπραξη Δημιουργίας), Τάσος  Ποδιάς (Συμμαχία Αξιών), Ιάκωβος Αμύγδαλος (Πρωτοβουλία για τη Χίο), Γιάννης Καραβασίλης (Χίος Μπροστά) και Φραγκίσκος Σέργης (Δίκτυο Πολιτών).

Τις επόμενες μέρες το διοικητικό συμβούλιο θα κληθεί να ορίσει νέο πρόεδρο για την ΕΤΑΧ.

«Ένας από τους πρώτους στόχους της νέας διοίκησης θα είναι να ξεπεράσει την  γραφειοκρατία που αυτή την στιγμή είναι υπεύθυνη για το πάγωμα 54 επενδυτικών προτάσεων στην ειδική διαχειριστική αρχή της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου», αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο έως σήμερα πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ιάκωβος Αμύγδαλος.