Στις 15 Σεπτεμβρίου ανοίγει το κυνήγι της πέρδικας

Εξεδόθη από το δασαρχείο Χίου η απόφαση για το κυνήγι, η περίοδος του οποίου στον νομό Χίου καθορίζεται από 20 Αυγούστου 2018 έως και 28 Φεβρουαρίου 2019, με εξαίρεση το κυνήγι του αγριοκούνελου έως 10 Μαρτίου 2019.

Το κυνήγι της νησιωτικής πέρδικας αρχίζει στις 15 Σεπτεμβρίου 2018 και λήγει στις 30 Νοεμβρίου 2018. Κατά την περίοδο έως 14 Οκτωβρίου το κυνήγι επιτρέπεται Σάββατο και Κυριακή, ενώ από 21 Οκτωβρίου έως και 25 Νοεμβρίου 2018 μόνον κατά την Κυριακή. Επιτρεπόμενη θήρευση έως τέσσερις πέρδικες σε κάθε έξοδο.

kinigi

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια