Στον Άγιο Γιώργη το ΚΑΠΗ

 Εκδρομή,  στον Άγιο Γεώργιο Συκούση προγραμματίζει το ΚΑΠΗ στις στις 18 Απριλίου 2024. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα μέλη που έχουν πληρώσει τη συνδρομή τους για το 2024. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων να απευθύνεστε στη γραμματεία ΚΑΠΗ και στα τηλέφωνα 22710-81474 και 22710-44395