Τουρισμός με διαβατήριο το χιώτικο μανταρίνι

Πρόταση για ένταξη στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα interreg 2021-27   καταθέτει ο Δήμος Χίου βασίζοντας τη δυναμική της πρότασης του στο χιώτικο μανταρίνι.

Αναδεικνύοντας αυτό το μοναδικό προϊόν σε συνεργασία με την Κύπρο στόχος είναι η εξασφάλιση 1 εκ. ευρώ για την ανάπτυξη διασυνοριακών σχέσεων, τη στήριξη συνεργειών μέσω κοινών εταιρικών σχημάτων και την εδραίωση δυνατών συνεργασιών με γνώμονα την ισόρροπη, οικονομική, κοινωνική και χωρική ανάπτυξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν πέντε εταίροι, ανάμεσα στους οποίους ο δήμος Χίου, ο φορέας τουρισμού Χίου.

Οι περιοχές δράσης του προγράμματος είναι ο Κάμπος, τα Λιβάδια, τα Καρδάμυλα καθώς και μια περιοχή της Κύπρου στην οποία υπάρχει μια ποικιλία μανταριού που μοιάζει με το χιώτικο, όπως εξήγησε ο αντιδήμαρχος τουρισμού κ. Γιώργος Χριστάκης.

Η καταληκτική ημερομηνία για τηνκατάθεση της πρότασης του δήμου Χίου είναι η 31η Ιανουαρίου 2024.