Ξεκίνησαν οι εγγραφές στο ΙΕΚ Νοσηλευτικής

Μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου θα συνεχιστούν οι εγγραφές στο Δημόσιο ΙΕΚ του Νοσοκομείου Χίου.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν αναεπιλέξουνανάμεσα σε δυο ειδικότητες:
1.ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
2.ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου http://www.xioshosp.gr/
και στη Γραμματεία της σχολής, τηλ: 2271350280