Υποχρεωτική η κατά 40% μείωση ενοικίου στις επαγγελματικές μισθώσεις

Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων (ΟΕΒΕ) Χίου ενημερώνει ότι με βάση την πράξη νομοθετικού περιεχομένου της 20ής Μαρτίου 2020, δικαιούνται τη μείωση μισθώματος των επαγγελματικών μισθώσεων κατά 40% για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο αποκλειστικά οι επαγγελματίες που έχουν αναστείλει ή διακόψει τη λειτουργία της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής λόγω μέτρων για τον περιορισμό του κορονοϊού και με βάση τον ΚΑΔ τους.

Σε περίπτωση που κάποιος επαγγελματίας έχει ήδη καταβάλει το ενοίκιο του Μαρτίου στο σύνολό του, αυτό πρέπει να συμψηφιστεί με το ενοίκιο του μήνα Απριλίου, δηλαδή να καταβληθεί η διαφορά.

Η εν λόγω μείωση είναι υποχρεωτική και ο ιδιοκτήτης του μισθωμένου κτιρίου ουδεμία μπορεί να έχει αστική απαίτηση.