Τρέχει η ΔΕΥΑΧ για τη Βολισσό

Η διάνοιξη νέας γεώτρησης για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών της Βολισσού, μετά την κατάρρευση και αχρήστευση της παλαιάς, θα εγκριθεί στο διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΥΑΧ, την προσεχή Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2014.

Η νέα γεώτρηση θα διανοιχθεί στην περιοχή Κουκουλάς, κοντά στην παλαιά, σε απόσταση περίπου 15 μέτρων και σε χώρο ο οποίος είχε παραχωρηθεί στον πρώην δήμο Αμανής. Το μέγιστο βάθος της νέας γεώτρησης εκτιμάται ότι θα είναι περί τα 15 μέτρα, αφού ο υδροφόρος ορίζοντας είναι υψηλά και μάλιστα είναι πλούσιος.

Υπενθυμίζεται ότι η παλαιά γεώτρηση, που κάλυπτε μεγάλο μέρος των υδρευτικών αναγκών της Βολισσού, έχει καταρρεύσει, με αποτέλεσμα το νερό της να είναι ακατάλληλο προς πόσιν, όπως είχαμε αναφέρει και σε προηγούμενο ρεπορτάζ μας. Τα προβλήματα στην περιοχή έχουν αμβλυνθεί, λόγω της μειωμένης κατανάλωσης της τρέχουσας χρονικής περιόδου.

Μετά την διαπίστωση ότι ήταν αδύνατη η χρησιμοποίηση της παλαιάς γεώτρησης η ΔΕΥΑΧ έθεσε σε κίνηση τις διαδικασίες για την διάνοιξη νέας, προκειμένου να αντιμετωπισθεί με τρόπο οριστικό και βέβαιο το πρόβλημα υδροδότησης της Βολισσού.

Το κόστος του έργου εκτιμάται σε περίπου 6.000 ευρώ και η νέα γεώτρηση υπολογίζεται ότι θα είναι έτοιμη για κανονική λειτουργία πριν την έναρξη της θερινής περιόδου, οπότε και αυξάνονται κατακόρυφα οι ανάγκες ύδρευσης του οικισμού.

Ταυτόχρονα, όμως, θα παραμείνει σε λειτουργία και η παλαιά γεώτρηση, προκειμένου να καλύψει ανάγκες άρδευσης της περιοχής, όπως μας εξηγεί ο πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΧ κ. Απόστολος Τζιώτης.

Ήδη, έχει εξασφαλισθεί η έγκριση από την γενική γραμματεία Υδάτων για το συγκεκριμένο έργο, ενώ – όπως διευκρινίζει ο κ. Τζιώτης – θα ληφθούν πρόσθετα τεχνικά μέτρα, ώστε να μην επαναληφθεί το φαινόμενο της κατάρρευσης, όπως είχε συμβεί στην παλαιά γεώτρηση. Συγκεκριμένα, θα διανοιχθεί σκάμμα στον χώρο της γεώτρησης και θα ενισχυθούν τα τοιχώματα με μπετονίτη.