Αναστέλλεται για τρία χρόνια η επιβολή ΦΠΑ στα ακίνητα

Αναστέλλεται για τρία χρόνια η επιβολή φόρου προστιθέμενης αξίας στα ακίνητα, δηλαδή μέχρι το τέλος του 2022, με δύο αποφάσεις που υπέγραψε  ο υφυπουργός Οικονομικών κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος, την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2020.

Ειδικότερα, η πρώτη απόφαση καθορίζει την διαδικασία για την χορήγηση αναστολής εφαρμογής ΦΠΑ, όπως προβλέπεται από το άρθρο 6 του κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000), ενώ η δεύτερη απόφαση αφορά την διαδικασία διακανονισμού ήδη εκπεσθέντος φόρου για ακίνητα που υπάγονται σε καθεστώς αναστολής εφαρμογής ΦΠΑ.

Το μέτρο της αναστολής του ΦΠΑ, τονίζεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, «στοχεύει στην αναθέρμανση της αγοράς ακινήτων και σε συνδυασμό με άλλες, ήδη εφαρμοζόμενες ρυθμίσεις, όπως η μείωση του ΕΝΦΙΑ και η παροχή κινήτρων για ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων, αναμένεται να έχουν σημαντικά οφέλη για τις μικρές και μεσαίες ιδιοκτησίες και να συμβάλλουν αποφασιστικά στην ενίσχυση του συνόλου των επαγγελμάτων που σχετίζονται με τον κλάδο της οικοδομικής δραστηριότητας και των κατασκευών».

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια