Φρένο στις αντικειμενικές αξίες – φωτιά των ακινήτων της Χίου

Την διαδικασία να ανατραπούν οι εξαιρετικά υψηλές αντικειμενικές αξίες στη Χίο και κυρίως στην περιφέρεια του νησιού, που σε πολλές περιπτώσεις είναι εξωπραγματικές και δημιουργούν κατάφωρες κοινωνικές αδικίες κίνησε ο δήμος Χίου, μετά και την σχετική πρόσκληση του υπουργείου Οικονομικών.

Στη σημερινή, Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2023, συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής ελήφθη μιά κατ΄ αρχήν απόφαση – εισήγηση για τις προτάσεις που θα υποβάλει ο δήμος Χίου στο υπουργείο Οικονομικών, ενώ την τελική απόφαση – πρόταση θα λάβει σε προσεχή συνεδρίασή του το δημοτικό συμβούλιο Χίου.

Οι νέες προτεινόμενες αξίες έχουν προκύψει μετά από την συλλογή των σχετικών στοιχείων συμβολαίων από συμβολαιογράφους της Χίου, καθώς και την ανάλογη πρόταση της ΔΟΥ Χίου. Οι προτάσεις αυτές κατά κανόνα μειώνουν τις υφιστάμενες αντικειμενικές αξίες στην περιφέρεια του νησιού, εκτός της πόλης της Χίου και του Βροντάδου, που παραμένουν ως έχουν. Οι περιπτώσεις αυξήσεων είναι ελάχιστες.

Σήμερα, η οικονομική επιτροπή προέβη σε βελτιωτικές προτάσεις και κυρίως μειώσεις στις αξίες ορισμένων περιοχών, σύμφωνα και με τις προτάσεις που έγιναν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου Χίου.

Στους πίνακες που ακολουθούν εμφανίζονται οι υφιστάμενες αξίες (στην στήλη τιμή ζώνης), ενώ οι προτεινόμενες αξίες εμφανίζονται στην στήλη προτεινόμενη τιμή ζώνης. Όπου στην στήλη αυτή αναγράφεται χειρόγραφη τιμή, αυτή αποτελεί την προτεινόμενη από την οικονομική επιτροπή. Όπου στην ίδια στήλη δεν εμφανίζεται τιμή αυτή συμπίπτει με την τιμή στην πρώτη στήλη (τιμή ζώνης, δηλαδή διατηρείται η υφιστάμενη αξία).