Απαγορεύσεις για σκάφη στις πολυσύχναστες παραλίες

Απαγορεύσεις σε μηχανοκίνητα και ιστιοπλοϊκά σκάφη θα ισχύσουν σε πολυσύχναστες παραλίες της Χίου κατά τη φετινή θερινή περίοδο. Η απόφαση του Λιμεναρχείου Χίου, προβλέπει την απαγόρευση κυκλοφορίας και αγκυροβολίας των πάσης φύσεως μηχανοκίνητων και ιστιοπλοϊκών σκαφών εντός των χαρακτηρισμένων πολυσύχναστων παραλιών, της Αγίας φωτεινής, του Καρφά, της Κώμης, του Λιθίου και στα Μαύρα Βόλια,  οι οποίες οριοθετούνται με κίτρινους σημαντήρες, καθώς και 200 μέτρα εξωτερικά από αυτούς για τα θαλάσσια μοτοποδήλατα (jet – ski) ή 100 μέτρα για τα λοιπά μηχανοκίνητα και ιστιοπλοϊκά σκάφη.

Σύμφωνα με την απόφαση από την 1 Ιουνίου μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2024, απαγορεύεται οποιαδήποτε αλιευτική δραστηριότητα με οποιοδήποτε τρόπο εντός των ορίων των πολυσύχναστων και σε απόσταση 100 μέτρων από το εξωτερικό μέρος των πλωτών σημαντήρων που επισημαίνουν το σημείο που φθάνουν συνήθως κολυμπώντας οι λουόμενοι, στις παρακάτω παραλίες, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως πολυσύχναστες για το έτος 2024.

Απαγορεύεται η  της αγκυροβολία και προσόρμιση πλοίων αναψυχής (ιδιωτικών και επαγγελματικών), επαγγελματικών ημερόπλοιων, αλιευτικών, μικρών σκαφών και γενικά μηχανοκίνητων σκαφών στις ως άνω περιοχές, σε απόσταση μικρότερη των εκατό (100) μέτρων από το εξωτερικό μέρος των πλωτών σημαντήρων που επισημαίνουν το σημείο στο οποίο φθάνουν συνήθως κολυμπώντας οι λουόμενοι, τηρουμένων των προβλεπόμενων περιορισμών ως προς την κίνηση και κυκλοφορία.

Απαγορεύεται η αλιεία, σε απόσταση μικρότερη των διακοσίων (200) μέτρων από το συνηθισμένο σημείο στο οποίο φθάνουν κολυμπώντας οι λουόμενοι, στις θαλάσσιες περιοχές οι οποίες δεν επισημαίνονται με πλωτούς σημαντήρες.

Οι παραβάτες της παρούσης Απόφασης, η εκτέλεση της οποίας ανατίθεται στα στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χίου και των υπαγόμενων σε αυτό Λιμενικών Σταθμών, ανεξάρτητα από τυχόν ποινικές ή άλλες ευθύνες που συντρέχουν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται και στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Ν.Δ. 187/73 (Α’ 261),όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.