Οι ημερομηνίες των εξετάσεων για την άδεια χειριστή ταχύπλοου

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου, σας γνωστοποιεί Το πρόγραμμα διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους, για την χρονική περίοδο από 01 Οκτωβρίου 2023 έως 30 Μαρτίου 2024  έχει ως εξής:

Οκτώβριος 2023: Τετάρτη 11 & 25 Οκτωβρίου 2023

Νοέμβριος 2023: Τετάρτη 08 & 22 Νοεμβρίου 2023

Δεκέμβριος 2023: Τετάρτη 13 & 20 Δεκεμβρίου 2023

Ιανουάριος 2024: Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2024

Φεβρουάριος 2024: Τετάρτη 07 & 21 Φεβρουαρίου 2024

Μάρτιος 2024: Τετάρτη 06 & 20 Μαρτίου 2024

Ο μέγιστος αριθμός υποψηφίων που δύνανται να συμμετέχουν στις ανωτέρω εξετάσεις είναι δώδεκα (12) ανά εξέταση. 3. Επιπροσθέτως, σε περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας καταστεί αδύνατη η διενέργεια εξετάσεων στην προκαθορισμένη για το σκοπό αυτό ημέρα, οι εξετάσεις θα πραγματοποιούνται την αμέσως επόμενη προσφερόμενη ημερομηνία, που οι ανωτέρω λόγοι εκλείψουν. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Λιμενικής Αστυνομίας.