Χρυσό για το 2ο Γυμνάσιο στο διαγωνισμό «Γύρω-γύρω όλη…η οικονομία»

Πρώτο βραβείο στον πανελλαδικό διαγωνισμό με τίτλο «Γύρω-γύρω όλη…η οικονομία», ανάμεσα σε περίπου 150 συμμετοχές, ,αθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,  κατέκτησε η μαθητική ομάδα του 2ου Γυμνασίου Χίου, Forests…fortherest, που αποτελείται από μαθητές του τμήματος Β1, της Β΄ Γυμνασίου.

Η ίδια επιχειρηματική ιδέα βρέθηκε και στην τελική 10άδα του Πανελλήνιου διαγωνισμού μαθητικής επιχειρηματικότητας της EnvolveEntrepreneurship.

Ο διαγωνισμός «Γύρω-γύρω όλη…η οικονομία», καλούσε τους μαθητές να ασχοληθούν με την περιγραφή ενός σχεδίου Κυκλικής Οικονομίας που θα μπορούσε να εφαρμοστεί στο πλαίσιο του σχολείου. Οι μαθητές θα έπρεπε να αντιληφθούν ότι η στενότητα των πόρων οδηγεί στην αναγκαιότητα εξεύρεσης λύσεων φιλικών προς το περιβάλλον και την κοινωνία, την αλληλεξάρτηση κοινωνίας, οικονομίας και περιβάλλοντος και την αλλαγή νοοτροπίας με έμφαση στην αξιοποίηση των πόρων και όχι στην εκμετάλλευση τους. Καλλιεργώντας την κριτική τους σκέψη και εργαζόμενοι συλλογικά κλήθηκαν να παραδώσουν ένα σχέδιο εφαρμογής των αρχών της Κυκλικής Οικονομίας στον χώρο του σχολείου.

Επιμέρους στόχοι ήταν:

-Η έγκυρη πληροφόρηση, η ευαισθητοποίηση και η ενεργοποίηση των μαθητών σχετικά με την ορθή αξιοποίηση των πόρων.

-Η συνειδητοποίηση ότι κανένας τομέας και καμία δράση δεν είναι ανεξάρτητη από την άλλη και απαιτείται συνεργασία.

-Η προώθηση της ιδέας της υπεύθυνης κατανάλωσης και διαχείρισης στη σχολική και την τοπική κοινωνία.

-Η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

-Η ανάπτυξη των δημιουργικών ικανοτήτων των μαθητών και έκφρασης της προσωπικότητας τους μέσω αυτής της διαδικασίας.

-Η καλλιέργεια της κριτικής τους σκέψης.

–Η ανάπτυξη της συνεργατικότητας.