Δωρεάν νομικές υπηρεσίες από το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ

Νομική πληροφόρηση από το Ινστιτούτο Εργασίας τη ΓΣΕΕ θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν δωρεάν οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι στο Εργατικό Κέντρο Χίου στις 11 και 12 Απριλίου 2024.

Δωρεάν Υπηρεσίες Νομικής Πληροφόρησης θα παρέχονται τις παρακάτω ημέρες και ώρες:

  • Πέμπτη 11 Απριλίου 2024, ώρες 16:00 – 20:00
  • Παρασκευή 12 Απριλίου 2024, ώρες  10:00-14:00

Νομικοί του ΙΝ.Ε. / Γ.Σ.Ε.Ε. θα απαντούν (ατομικά) σε ερωτήματα και προβληματισμούς σχετικά με:

Α. το Κοινωνικοασφαλιστικό Σύστημα ασφαλισμένων όλων των ταμείων (ΙΚΑ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΟΑΕΕ, κ.α.) – (θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, συντάξεις χηρείας, συντάξεις αναπηρίας, πλήρεις και μειωμένες συντάξεις, απασχόληση συνταξιούχων κλπ) και

Β. Τα Εργασιακά Δικαιώματα (συμβάσεις, αποδοχές, άδειες κλπ. Εξαρτημένης εργασίας Ι.Δ.).

Για την διευκόλυνση της διαδικασίας καταγραφής των ερωτημάτων νομικής πληροφόρησης που αφορούν σε συνταξιοδοτικά θέματα, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν σαφή στοιχεία σχετικά με:

  1. Τον συνολικό αριθμό ενσήμων
  2. Την ημερομηνία έναρξης ασφάλισης
  3. Το είδος ενσήμων (μικτά-απλά-βαρέα)

Σημειώνεται ότι η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με ραντεβού. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στο Ινστιτούτο Εργασίας / ΓΣΕΕ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου τηλ. 22710 23550  προκειμένου να κλείνουν ραντεβού καθημερινά 08:00-14:00. Πρόσωπα επαφής: Σταματία Πολίτη, Παντελής Μωυσάκης