Έως την Κυριακή αιτήσεις εγγραφών στην ΕΠΑΣ μαθητείας Χίου

Συνεχίζεται έως την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου και ώρα 23:59 η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τους μαθητές που επιθυμούν να εγγραφούν σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης για το σχολικό έτος 2023-2024 στην ΕΠΑΣ μαθητείας Χίου της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ).

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι είναι 15 – 29 ετών (γεννήθηκαν τα έτη 1994-2008) και είναι κάτοχοι τουλάχιστον απολυτηρίου γυμνασίου.

Η αμοιβή των μαθητών εβδομαδιαίως ανέρχεται σε 111,48 ευρώ ή 139,35 ευρώ (για 4 ή 5 ημέρες μαθητείας, αντίστοιχα) για 2 έτη.

Θα λειτουργήσουν οι εξής ειδικότητες:

1. Μαγειρικής τέχνης

2. Κομμωτικής τέχνης

3. Τεχνίτες θερμικών & υδραυλικών εγκαταστάσεων.