Επανασύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο για ακόμα τέσσερις οικογένειες

Η επανασύνδεση στο δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος ακόμα τεσσάρων ευάλωτων οικονομικά οικογενειών, αποφασίσθηκε στην τελευταία συνεδρίαση της επιτροπής επανασυνδέσεων, όπως κάνει γνωστό ο αντιδήμαρχος Χίου κ. Γιώργος Καραμανής.

Συνολικά, μέχρι σήμερα έχουν επανασυνδεθεί με το δίκτυο 26 οικογένειες, ενώ οι οφειλές που διεγράφησαν ανέρχονται σε περίπου 100.000 ευρώ.

Της σχετικής ευνοϊκής ρύθμισης μπορεί να τύχουν όσοι έχουν αποσυνδεθεί από το ηλεκτρικό δίκτυο, μετά από διακοπή λόγω οφειλών, πριν τις 31 Οκτωβρίου 2019, ενώ το ποσό που διαγράφεται ή τους διακανονίζεται εξαρτάται από την οικονομική κατάσταση των ωφελουμένων.