Με προϋπολογισμό 600 εκατ. ευρώ εντάχθηκε το «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» στο ΕΠΑνΕΚ

Με προϋπολογισμό 600 εκατ. ευρώ εντάχθηκε η δράση «Εξοικονομώ – Aυτονομώ» (Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ) στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ανταγωνιστικότητα επιχειρηματικότητα και καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ – ΕΣΠΑ 2014-2020), του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Το «Εξοικονομώ – Aυτονομώ» (Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ) θα παρέχει κίνητρα για παρεμβάσεις που αφορούν την εξοικονόμηση ενέργειας και στην ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας των κατοικιών. Στόχος είναι η μείωση των ενεργειακών αναγκών, ο περιορισμός της κατανάλωσης συμβατικών καυσίμων και η μετάβαση σε ένα «Έξυπνο σπίτι».

Στη δράση μπορούν να ενταχθούν κτίρια που χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία, των οποίων οι ιδιοκτήτες επιδοτούνται ανάλογα με εισοδηματικά κριτήρια σύμφωνα με τον σχετικό οδηγό. Επίσης, προαιρετική είναι και η λήψη δανείου του οποίου οι τόκοι επιδοτούνται. Στην δράση περιλαμβάνονται και κίνητρα για παρεμβάσεις σε πολυκατοικίες και κοινόχρηστους χώρους. Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων θα γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης του προγράμματος στην ιστοσελίδα του υπουργείου Ενέργειας.