Προσλαμβάνει μουσικούς το μουσικό σχολείο

Μέχρι την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019 οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί και μουσικοί μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις στο Μουσικό Σχολείο γα την κάλυψη αναγκών για τη διδασκαλία ηλεκτρικής κιθάρας, ηλεκτρικού μπάσου και σαξόφωνου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Χίου.