Χορήγηση αδειών για δωρεάν υλοτόμηση στα δάση της Χίου

Άδειες για την δωρεάν υλοτόμηση από τα δάση της Χίου δέντρων τα οποία είτε έχουν πέσει, είτε είναι επικίνδυνα να πέσουν χορηγεί στους ενδιαφερόμενους μετά από κατάθεση σχετικής αίτησης η διεύθυνση δασών Χίου.

Ακολουθεί η  εγκύκλιος με τους όρους και τις προϋποθέσεις

kausoxila