Ξυλεία από τα καμμένα

Μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου 2019 μπορούν οι δημότες που ενδιαφέρονται, να υποβάλουν αίτηση για τη λήψη ξυλείας, από καμένα πεύκα στις δημοτικές δασικές εκτάσεις.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο πρωτόκολλο ενώ η όλη διαδικασία πραγματοποιείται σε συνεργασία και με την επίβλεψη της διεύθυνσης δασών Χίου.