Παράταση για εγγραφή στα μητρώα φορέων εκμετάλλευσης και εμπόρων ξυλείας

Παρατάθηκε χωρίς την επιβολή προστίμου έως τις 30 Ιουνίου 2017 η προθεσμία για την υποβολή αίτησης εγγραφής στα μητρώα (φορέων εκμετάλλευσης – εμπόρων), όσων ασχολούνται με το εμπόριο γενικά του ξύλου, τις κατασκευές και πώληση επίπλων, τις υλοτομίες δασικών ειδών, τις ξυλουργικές εργασίες κ.λπ.

Σύμφωνα με την σχετική ενημέρωση από την Διεύθυνση Δασών Χίου, αναστέλλονται έως την λήξη της προθεσμίας και τυχόν διαδικασίες επιβολής προστίμου.

Για   περισσότερες   πληροφορίες  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση www.ypeka.gr. Επίσης, μπορούν να απευθύνονται στην Διεύθυνση Δασών Χίου, στο τηλέφωνο 22710 43333 (κα Μάρθα Ανθυμίδου).