«Δουλειές του ποδαριού» (;), μπρος πίσω η διοίκηση του νοσοκομείου Χίου για τον διαγωνισμό της ακτινοπροστασίας

Τραγελαφικές καταστάσεις εξελίσσονται στο νοσοκομείο Χίου με τον διαγωνισμό για την παροχή  υπηρεσιών ακτινοπροστασίας για τις πηγές ακτινοβολίας και εξοπλισμού, ο οποίος αναδεικνύει με τρόπο εμφαντικό ανεπάρκειες και προχειρότητες της διοίκησης, που κάθε τρεις και μία ανακαλεί την προηγούμενη απόφασή της.

Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός, προϋπολογισμού περίπου 30.000 ευρώ, αφορά υπηρεσίες ακτινοφυσικού για τον έλεγχο της ακτινοβολίας από τον εξοπλισμό και τα μηχανήματα και την λειτουργία των μέτρων ακτινοπροστασίας στο ακτινοδιαγνωστικό τμήμα του νοσοκομείου Χίου.

Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε τον Δεκέμβριο 2023, προφορές κατέθεσαν δύο εταιρείες και το διοικητικό συμβούλιο του νοσοκομείου Χίου στην συνεδρίασή του στις 27 Δεκεμβρίου 2023 κατακύρωσε τον διαγωνισμό στην εταιρεία που είχε καταθέσει την συμφερότερη προσφορά, της τάξης των 29.462,40 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, για περίοδο 24 μηνών.

Ακριβώς την επομένη ημέρα, 28 Δεκεμβρίου 2023, συνέρχεται εκτάκτως το διοικητικό συμβούλιο, στο οποίο η διοικήτρια κα Ελένη Κανταράκη έθεσε υπόψη ένα «υπόμνημα σχολιασμό απάντησης…» εκπροσώπου μιάς τρίτης εταιρείας, η οποία δεν είχε λάβει μέρος στον διαγωνισμό και ο οποίος έθετε εν αμφιβόλω τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού κ.λπ. (βλ. σχετικό έγγραφο).

Στην συνεδρίαση «η πρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου προχώρησαν στην ενδελεχή ανάγνωση και εξέταση του υπομνήματος και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να ακυρωθεί συνολικά η διαγωνιστική διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών «ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» και να προκηρυχθεί εκ νέου ο διαγωνισμός με επικαιροποιημένες τεχνικές προδιαγραφές, προς κάθε ενδιαφερόμενο σύμφωνα με τα άρθρα 118 & 120 του Ν.4412/16, με Π/Υ 29.800,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για 2 έτη», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην από 28.12.2023 απόφαση.

Η ανάκληση, της ανάκλησης, ω ανάκληση!

Όμως, η απόφαση αυτή συνάντησε την έντονη αντίδραση της εταιρείας που είχε κερδίσει τον διαγωνισμό και η οποία μέσω δικηγορικού γραφείου έστειλε αναφορά την περασμένη Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2024 στην διοίκηση του νοσοκομείου Χίου, με κοινοποίηση στην διοίκηση της 2ης ΥΠΕ και στην εισαγγελία πρωτοδικών Χίου. Εν ολίγοις αντέκρουε την αναφορά του εκπροσώπου της τρίτης εταιρείας και την απόφαση του Δ.Σ., ζητούσε την ανάκλησή της και να κληθεί η ίδια για να υπογράψει την σύμβαση.

Το Δ.Σ. συνήλθε εκτάκτως αυθημερόν, την περασμένη Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2024, όπου «η πρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου προχώρησαν στην ενδελεχή ανάγνωση και εξέταση της αναφοράς και στην συνέχεια η πρόεδρος εισηγείται την αποδοχή της αναφοράς της εταιρείας…».

Ομόφωνα δε το Δ.Σ. αποφάσισε την ολική ανάκληση της από 28.12.2023 ακυρωτικής απόφασης και την επαναφορά της από 27.12.2023 ανακληθείσας απόφασης, με την οποία είχε κατακυρωθεί ο διαγωνισμός στην εταιρεία που είχε καταθέσει την πλέον συμφέρουσα προσφορά.

Ακολουθούν οι τρεις επίμαχες αποφάσεις του Δ.Σ. του νοσοκομείου Χίου

Η από 27.12. 2023 απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού

aktinoprostasia_27.12.2023

Η από 28.12. 2023 απόφαση ανάκλησης της κατακύρωσης 

aktinoprostasia_28.12.2023

Η από 5.1.2024 απόφαση ανάκλησης της ανάκλησης

aktinoprostasia_5.1.2024