Σε αποχή κατέρχονται οι δικηγόροι από την Τετάρτη

Σε αποχή από τα καθήκοντά τους κατέρχονται από την Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου έως και την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2015, όλοι οι δικηγόροι της χώρας,, εκφράζοντας την κατηγορηματική αντίθεσή τους για τον νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, που τίθεται σε ισχύ την 1.12.2016.

Η συντονιστική επιτροπή των δικηγορικών συλλόγων της χώρας, που συνεδρίασε το προηγούμενο Σάββατο, θα συνεδριάσει στις 18 Δεκεμβρίου 2015, προκειμένου να αξιολογήσει εκ νέου την κατάσταση που θα έχει διαμορφωθεί.