Συνθήκες γαλέρας στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Χίου

Την έλλειψη προσωπικού και τις απαράδεκτες εργασιακές συνθήκες στην υπηρεσία καθαριότητας καταγγέλλει με ανακοίνωση του ο Σύλλογος Εργαζόμενων στους ΟΤΑ Ν. Χίου, ζητώντας άμεσα προσλήψεις προσωπικού.

“Ο  Σύλλογος εργαζομένων στους ΟΤΑ Ν. Χίου, καταγγέλλει την έλλειψη προσωπικού που υπάρχει στην Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Χίου, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τις αβάσταχτες συνθήκες εργασίας των εργαζομένων στον τομέα της αποκομιδής των απορριμμάτων, της ανακύκλωσης και καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων. Όπως συμβαίνει ευρέως στο Δημόσιο, τα τελευταία χρόνια, πολλοί εργαζόμενοι, έχουν αποχωρήσει λόγω συνταξιοδότησης χωρίς να προσλαμβάνονται νέοι για την στελέχωση των υπηρεσιών. Οι εναπομείναντες υπάλληλοι, καλούνται να  αναλάβουν το φόρτο της εργασίας, και αυτών που έφυγαν, με ότι αυτό συνεπάγεται στην υγεία και στην αξιοπρέπειά τους.

Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Ν.Χίου, απαιτεί την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, που είναι απαραίτητο για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου μας και αξιολόγηση των  πραγματικών αναγκών, για την κάλυψη των θέσεων με προσωπικό που θα εργάζεται στην θέση που προσλαμβάνεται, ώστε να υπάρχει σωστός καταμερισμός της εργασίας.

Οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα αποτελούν σημαντικό τμήμα του ανθρώπινου δυναμικού και «έχουν βάλει πλάτη», σε δύσκολες καταστάσεις που κλήθηκε να αντιμετωπίσει ο Δήμος στο πρόσφατο παρελθόν (προσφυγικό, covid-19 κ.α). Έχουν κάθε δικαίωμα, να διεκδικούν ανθρώπινες συνθήκες εργασίας. Εκτός κι αν η  Δημοτική Αρχή σκοπεύει να αποδυναμώσει και να απογυμνώσει, εντελώς, από προσωπικό, την συγκεκριμένη Υπηρεσία, παραδίδοντάς την έτσι στα ιδιωτικά συμφέροντα που καραδοκούν.”