Τέσσερις επενδύσεις 6,3 εκατ. ευρώ στις ιχθυοκαλλιέργειες της Χίου

Εγκρίθηκε η υλοποίηση τεσσάρων επενδύσεων στη Χίο, στον τομέα των ιχθυοκαλλιεργειών, συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού 6,3 εκατ. ευρώ, όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Πρόκειται για τρεις επενδύσεις από τον Νηρέα, με συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό 3.712.010 ευρώ και δημόσια δαπάνη 1.113.602 ευρώ και μία επένδυση της εταιρείας ΦΟΡΚΥΣ Α.Ε. επιλέξιμου προϋπολογισμού 2.597.962 ευρώ και δημόσιας δαπάνης 2.208.268 ευρώ.

Συνολικά, σε όλη τη χώρα εγκρίθηκαν 112 επενδύσεις, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος αλιείας και θάλασσας (ΕΠΑλΘ) 2014-2020, με επιλέξιμο προϋπολογισμό 93,1 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 40 εκατ. ευρώ αποτελούν την δημόσια δαπάνη (εθνικοί και κοινοτικοί πόροι).

Για τον Νηρέα εγκρίθηκαν συνολικά 16 επενδύσεις σε όλη τη χώρα, συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού 20,542 εκατ. ευρώ.

«Με την έγκριση των επενδυτικών έργων στον ταχέως αναπτυσσόμενο ελληνικό κλάδο των υδατοκαλλιεργειών ανοίγει ο δρόμος για την υλοποίησή τους και, με βάση τους φακέλους που υποβλήθηκαν, θα δημιουργηθούν τουλάχιστον 164 νέες θέσεις εργασίας», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου.

Οι επενδύσεις στη Χίο είναι οι ακόλουθες:

1. Νηρέας: Επέκταση δυναμικότητας και εκσυγχρονισμός ΙΧΣ / επιλέξιμος προϋπολογισμός 979.680,85 ευρώ / δημόσια δαπάνη 293.904,26 ευρώ / ποσοστό 30%.

2. Νηρέας: Ίδρυση και επέκταση νέας μονάδας υδατοκαλλιέργειας θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων στη θέση “Ερινός” / επιλέξιμος προϋπολογισμός 1.471.442,04 ευρώ / δημόσια δαπάνη 441.432,61 ευρώ / ποσοστό 30%.

3. Νηρέας: Ίδρυση επέκταση και εκσυγχρονισμός πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας στη θέση “Όρμος Κολοκυθιάς Χίου” / επιλέξιμος προϋπολογισμός 1.260.887,56 ευρώ / δημόσια δαπάνη 378.266,27 ευρώ / ποσοστό 30%.

4. ΦΟΡΚΥΣ Α.Ε.: Μετατόπιση και εκσυγχρονισμός πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων / επιλέξιμος προϋπολογισμός 2.597.961,95 ευρώ / δημόσια δαπάνη 2.208.267,66 ευρώ / ποσοστό 85%.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια