Τριήρης: Η γενική συνέλευση αποφασίζει για μισθούς και σχέσεις εργασίας

Δεν υπάρχει μονιμότητα στην «ΤΡΙΗΡΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε» , όλοι προσλαμβάνονται και απολύονται με απόφαση Γενικής Συνέλευσης, ξεκαθαρίζει με ανακοίνωση της η εταιρεία μετά από τα τελευταία δημοσιεύματα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση έχει ως εξής:

“Το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΤΡΙΗΡΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε» προς ενημέρωση των πολιτών σε σχέση με διάφορα πρόσφατα δημοσιεύματα επιθυμεί να γνωστοποιήσει τα ακόλουθα:

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται ή διορίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 78 έως 80 του Ν.4548/2018 και το άρθρο 9 του καταστατικού της εταιρίας.

Η προβλεπόμενη διαδικασία προϋποθέτει:

  1. Ορισμό των εκπροσώπων των μετόχων από τα δημοτικά συμβούλια των Δήμων-μετόχων.
  2. Έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων με θέμα την τροποποίηση του άρθρου 9 του καταστατικού και ορισμό νέου διοικητικού συμβουλίου.
  3. Ανάρτηση των αποφάσεων στο ΓΕΜΗ, οπότε και συγκροτείται νόμιμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, αναλαμβάνει τη Διοίκηση της Εταιρείας κι αποδεσμεύει το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι ετήσιες αποδοχές των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως ο Διευθύνων Σύμβουλος, αποφασίζονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων-Δήμων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει τη μορφή της εργασιακής σχέσης των εκτελεστικών μελών του (σύμβαση έργου ή εξηρτημένης εργασίας).

Στην εταιρία μας δεν υφίσταται μονιμότητα και όλοι προσλαμβάνονται κι απολύονται με αποφάσεις του αρμοδίου κατά το καταστατικό διοικητικού οργάνου (Γεν. Συνέλευση ή Διοικητικό Συμβούλιο).   

Οποιεσδήποτε άλλες αναλύσεις, εικασίες απέχουν από την πραγματικότητα και δεν ενημερώνουν υπεύθυνα κι αξιόπιστα το αναγνωστικό κοινό”.