Αναστολή λειτουργίας στο δανειστικό τμήμα της βιβλιοθήκης “Κοραής”

Λόγω εργασιών θα αναστείλει τη λειτουργία του το Δανειστικό Τμήμα της Βιβλιοθήκης “Κοραής”  την Τετάρτη 20 και την Παρασκευή 22 και  27 Μαρτίου 2024.