Συνεχίζονται οι ομιλίες συζητήσεις στο Γυμνάσιο Κάμπου

Σχέδιο Δράσης για το Γυμνάσιο Κάμπου με θέμα: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ με συντονιστή τον καθηγητή Βασίλειο Βοξάκη.

Στο συγκεκριμένο πλαίσιο προβλέπεται μια σειρά επιμορφωτικών ομιλιών με εισηγητές ειδικούς επιστήμονες οι οποίες απευθύνονται στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών του Γυμνασίου Κάμπου, σε εκπαιδευτικούς καθώς και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο.

Ως εκ τούτου η δεύτερη ενημερωτική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Απριλίου 2024 στις 18.00 στο χώρο εκδηλώσεων του Γυμνασίου Κάμπου. Θέμα της ενημέρωσης είναι η “Διαχείριση Συγκρούσεων” με εισηγήτριες τις: Αθανασία Παλέντζα, Ψυχολόγο και τηνΓεωργία Πιετρή Κοινωνικό Λειτουργό.

Θα ακολουθήσει συζήτηση.

Η συμμετοχή σας κρίνεται απαραίτητη!